Aanpak

Onze aanpak bestaat uit twee fases. In de Discover fase staat het vinden van een inspirerende purpose centraal. In de Deliver fase wordt de aandacht verlegt naar het invoelbaar maken, uitdragen en integreren van de missie in de dagelijkse praktijk.

Discover

In de Discover fase begeleiden wij onze klanten met het scherp krijgen van hun purpose. Vanuit onze gestructureerde purpose finding aanpak helpen wij de juiste vragen stellen (en deze beantwoorden) om zo tot nieuwe inzichten te komen. De vraag die centraal staat luidt: “Wat willen wij veranderen in de wereld?”. Dit doen we door te onderzoeken met welke authentieke en onderscheidende kwaliteiten de organisatie een maatschappelijke bijdrage kan leveren. Aan het einde van de Discover fase is er een duidelijke purpose statement met een inspirerend verhaal. 

Lees alles over purpose finding

Deliver

De transformatie naar een purposegedreven organisatie vraagt om een inspanning over de gehele linie. Het gaat namelijk niet alleen over het ontwikkelen van een nieuw businessmodel. Ook de mindset, het gedrag en de cultuur zullen mee moeten bewegen. Alleen dan kan er synergie ontstaan tussen sociale, ecologische én economische waarden.

In de Deliver fase wordt de aandacht verlegd naar het activeren van de purpose. Dit doen wij door aan de slag te gaan met de cultuur, strategie en het merk. Zo zorgen wij ervoor dat de purpose door de organisatie heen centraal komt te staan.

Meer weten?

Omdat iedere organisatie uniek is zorgen wij altijd voor een traject op maat. Het kan natuurlijk ook dat een organisatie al verder is en vooral ondersteuning behoeft bij specifieke onderdelen. Yme Gorter vertelt er graag meer over.

Contact