Positioneren

Wat is positioneren?

Positioneren gaat over welke plek jouw merk, product of dienst inneemt in de hoofden en harten van jouw doelgroep. Centraal in het proces staat dan ook het begrijpen van en inspelen op de perceptie van klanten en stakeholders. Het doel van iedere positionering is om aan hen duidelijk te maken hoe de organisatie, dienst of product verschilt van mogelijke concurrenten of alternatieven. Je wilt hierbij zo herkenbaar en aantrekkelijk mogelijk overkomen en een betekenisvolle plek veroveren in de hoofden en harten van je klanten en stakeholders. Een goede positionering zorgt voor focus en biedt handvaten om interne en externe activiteiten vorm te geven. Het is zo tegelijkertijd een leidraad en een springplank.

Op papier klinkt dit heel simpel. De werkelijkheid is een stuk weerbarstiger. Positioneren gaat in de praktijk namelijk vooral over keuzes maken. Wat ben je wel, wat ben je niet? Wat zeg je wel, wat zeg je niet? Wie een geloofwaardige positionering wil, zal zowel naar buiten als naar binnen moeten kijken en een aantal lastige keuzes dienen te maken. Hierbij spelen de huidige identiteit en interne borging een cruciale rol.

Aanpak

Een intern geborgen positionering kan alleen tot stand komen wanneer wij nauw samenwerken met onze klanten. De basis voor onze samenwerking zijn een aantal werksessies. Wij bieden hierbij de kennis en structuur om de complexiteit van positioneren begrijpelijk en behapbaar te maken. Indien de opdracht erom vraagt kunnen ook klanten en stakeholders rechtstreeks bij het proces betrokken worden. Zo werken wij samen stapsgewijs toe naar een authentieke en geloofwaardige positionering.

Onze bijdrage aan de positioneringsvraagstukken van onze klanten loopt uiteen. Van een geheel nieuwe positionering met naamgeving en visuele merkidentiteit tot het herpositioneren en profileren van bestaande maatschappelijke vraagstukken en het meedenken over identiteit. Ver weg van de papieren werkelijkheid staat voor ons de beleving van echte mensen, in de echte wereld altijd centraal.

Positioneren voor

Merken & Organisaties

Een goede positionering zorgt voor strategische focus en laat binnen- en buitenmerk beter op elkaar aansluiten. Het maakt het daarnaast stukken makkelijker om het onderscheidend vermogen helder te benoemen. Dit maakt een merk of organisatie aantrekkelijker en herkenbaarder voor klanten en stakeholders.

Projecten & Afdelingen

Bij het positioneren van producten en diensten ligt de klemtoon op de externe beeldvorming. Hierbij spelen niet alleen de merkidentiteit en het imago een belangrijke rol, maar ook het waarmaken van de positionering in de rest van de keten. Daarom ondersteunen wij onze klanten bij het gehele traject.

Producten & Diensten

Voor projecten en afdelingen is het essentieel dat hun toegevoegde waarde duidelijk is bij de rest van de organisatie. Een duidelijke positionering kan hierbij helpen. Met een goed oog voor interne politieke verhoudingen helpen wij projecten en afdelingen met het grip krijgen op het imago binnen de organisatie.

Maatschappelijke Vraagstukken

De positionering van een maatschappelijk vraagstuk bepaalt de relevantie. Een te enge positionering en je krijgt niemand mee, een te brede positionering en je verliest alle relevantie. Wij helpen onze klanten met het vinden van de juiste positionering en het navigeren van het complexe speelveld van belangen.

Cases Positioneren