Profileren

Profileren anno nu

Profileren is het strategisch inzetten van communicatie en (marketing)activiteiten om grip te krijgen op de beeldvorming en het imago. Hierbij gaat het zowel over het communiceren van de (her)positionering als het stapsgewijs integreren van de positionering (waarmaken). Want hoe duidelijker de positionering tot uiting komt in de dagelijkse activiteiten, communicatie en visuele presentatie van een organisatie, hoe sterker het profiel. Wij kijken bij profileren dus niet alleen naar wat onze klanten zeggen, maar ook naar wat ze doen.

Wie het over profileren heeft, heeft het al gauw over ‘merk’ of ‘merkbeleving’. Een merk is wat mensen denken, voelen en ervaren bij een bedrijf of organisatie. Iedereen heeft een merk, van grote multinationals tot eenmanszaken van afdelingen tot maatschappelijke vraagstukken. Hoe het merk beleefd wordt wil intern en extern nog wel eens uiteenlopen. Daarom kiezen wij voor een integrale aanpak waarin het afstemmen binnen- en buitenmerk centraal staat. Zo helpen wij onze klanten bij het vormgeven en aanscherpen van hun profiel.

Aanpak

Succesvol profileren vraagt om een inspanning over de gehele linie. Daarom kiezen wij voor een integrale aanpak waarin wordt gekeken naar alle activiteiten, van aanbod en dienstverlening tot communicatie en visuele presentatie. Zo wordt het snel duidelijk waar de urgentie ligt en wie welke inspanning moet leveren.

In een werksessie stellen wij samen met de klant de opgave vast en wordt aan de hand van de positionering merkbeloften geformuleerd. Deze merkbeloften waarmaken staan centraal bij het verdere profileringsproces.

Na de werksessie stellen wij een concreet profileringsplan op met een duidelijke doelstelling en milestones. Afhankelijk van zowel de opgave, de organisatie en bestaande contracten maken we hierbij een rolverdeling. Zo kunnen wij bijvoorbeeld samenwerken met interne communicatieafdelingen en reclamebureaus.

Profileren met

Merkverhaal & corporate story

Een merkverhaal vat de geschiedenis, positionering en activiteiten van een organisatie of merk samen. Het is een korte strategische tekst die vooral bedoeld is voor intern gebruik. Het geeft medewerkers houvast om consistent te communiceren en activiteiten te kaderen. Een vertaling van het merkverhaal bedoelt om stakeholders en klanten te inspireren wordt doorgaans een corporate story genoemd. Een corporate story heeft een iets andere toon en de nadruk ligt op het geloofwaardig benoemen van het onderscheidend vermogen.

Waarmaak- & merkboek

In een waarmaak- en merkboek staan concrete handvaten om de merkbeloften waar te maken. Daarnaast kan het dienen als een kader voor medewerkers om het merk consistent uit te dragen. Hoe specifiek een waarmaak- en merkboek in detail treedt hangt af van de organisatie. In de meeste gevallen gaat het in ieder geval in op gedrag van medewerkers, taalgebruik (tone of voice) en de visuele presentatie. De beleving van het merk door klanten en stakeholders vormt hierbij altijd het uitgangspunt.

Visuele identiteit & presentatie

Een belangrijk onderdeel van de merkbeleving is de visuele presentatie. Samen met Lot van Beek verzorgen wij een traject om de visuele presentatie aan te laten sluiten bij de (her)positionering (van huisstijl tot productverpakking). Sterke merken zijn consistent in vorm, kleurgebruik en typografie. Een visuele presentatie die aansluit bij de positionering zorgt ervoor dat het merk het juiste gevoel en associaties oproept bij de doelgroep.

Campagne & activatie

Een campagne gebruik je om je doelgroep ergens bewust van te maken, enthousiasmeren of in beweging te krijgen (of een combinatie van deze drie). Wij geloven dat een goede campagne anno nu meer is dan het vertellen van een goed verhaal. Het beweegt, prikkelt en verleidt over meerdere kanalen waar je doelgroep ook zit. Door slim in te haken op maatschappelijke thema’s en trends zijn onze campagnes altijd relevant.

Cases Profileren