Cultuur metpurpose

De cultuur bepaalt wie je bent als organisatie. Het maakt van individuen die samenwerken een gemeenschap. Zet je de purpose hierin centraal dan kan dit veel opbrengen. Medewerkers in purposegedreven organisaties voelen zich meer betrokken en zijn productiever. Ook ligt de retentie hoger en zijn ze drie keer vaker geneigd de organisatie aan te raden als werkplek.

Wat wij doen

De purpose activeren in de organisatiecultuur gaat over doen.

Met het organiseren van purpose-activiteiten en het delen van verhalen wordt de purpose voor medewerkers invoelbaar en concreet. Daarnaast biedt het opstellen van kernwaarden en principles handvaten om de purpose te verankeren in het gedrag. Zo helpen wij leiders en HR-professionals om de purpose een centrale plek te geven binnen de organisatie.

Onze aanpak

Door activiteiten te organiseren waarin de purpose centraal staat wordt een krachtig signaal afgegeven richting medewerkers: de purpose heeft de prioriteit. Of het nu gaat om een feestelijke aankondiging van de (nieuwe) purpose, het gezamenlijk uitdiepen van de purpose in een informele setting of bijvoorbeeld het maken van een theaterstuk. Al deze activiteiten zorgen ervoor dat de purpose gaat leven onder medewerkers. Dit kunnen ook activiteiten zijn die regelmatig terugkeren (bijvoorbeeld bij de onboarding) en deel worden van de vaste routine.

De purpose zichtbaar maken en in sommige gevallen zelfs letterlijk tastbaar maken gebeurt aan de hand van iconen. Een icoon kan van alles zijn, van een interactief prikbord tot een prikkelend kunstwerk. Iconen dienen als een constante reminder en inspiratiebron. Zij helpen de purpose te verankeren in de cultuur.

Aanpak
Wij ontwikkelen en faciliteren activiteiten waarin de maatschappelijke bijdrage die de organisatie wil leveren centraal staat. Zo maken we de purpose invoelbaar en begrijpelijk. Voor de ontwikkeling van iconen zorgen wij voor de nodige creativiteit en maken we gebruik van ons brede netwerk van designers en kunstenaars.

Ieder mens is hardwired om verhalen te vertellen. En om ernaar te luisteren. Verhalen vertellen binnen een organisatie is een krachtige manier om de purpose persoonlijk te maken. Purposeverhalen gaan over intrinsieke motivatie en de persoonlijke vertaling die iemand geeft aan de purpose. Een goed verhaal laat zich makkelijk (door)vertellen en start een dialoog, zowel in een vergadering als bij de koffieautomaat. Door deze verhalen met elkaar te delen ontstaat er in korte tijd verbinding op de maatschappelijke impact die je samen creëert.

Aanpak
Wij ondersteunen het leiderschap en medewerkers hun purposeverhaal te vertellen en te delen binnen (en buiten) de organisatie. In een dynamische workshop ontdekken deelnemers hun eigen purposeverhaal en krijgen ze een stoomcursus corporate storytelling. Daarnaast bieden wij één-op-één trainingen in corporate storytelling om de puntjes op de i te zetten. Aan het einde van dit traject heeft iedere deelnemer een inspirerend persoonlijk purposeverhaal dat direct gedeeld kan worden.

Kernwaarden en principles gaan over gedrag. Ze integreren de purpose in het dagelijks handelen. Waar kernwaarden wellicht als ongrijpbaar kunnen worden ervaren, bieden principles concrete handvaten. Principles zijn afgeleid van kernwaarden en vertellen onomwonden hoe je verwacht wordt te handelen. Samen bieden zij een krachtige tool om grip te krijgen op de cultuur en de employer brand.

Aanpak
Wij helpen het leiderschap met het kiezen van kernwaarden die de purpose ondersteunen en deze te vertalen naar voor hen eenduidige principles. Dit doen we aan de hand van één of meerdere sessies waarin we op zoek gaan naar de gedeelde persoonlijke waarden die de purpose ondersteunen. Aan de hand hiervan komen we tot kernwaarden. Vervolgens verbinden we aan elke kernwaarde een set principles die helpen om gedrag te stimuleren dat aansluit bij deze kernwaarde. Van tevoren halen we input op bij medewerkers en andere stakeholders. Dit nemen we mee in de sessies zodat de uitkomsten breed gedragen worden. De opbrengst van het traject: eenduidige kernwaarden met bijpassende principles.

Deze aanpak bieden wij ook aan in aangepaste vorm als (een deel van) de kernwaarden al bekend is.

Contact

Meer weten over de purpose activeren in de organisatiecultuur? Wij vertellen je er graag meer over.

Neem direct contact op