Ontdek de purposevan jouw organisatie

De purpose is het inspirerende hogere doel waarmee je klanten wint, stakeholders inspireert en medewerkers gelukkiger maakt. Purpose finding gaat dan ook over het ontdekken wat je als bedrijf of organisatie wilt veranderen in de wereld.

Wat wij doen

Het vinden van purpose gaat altijd over iets dat mensen van binnenuit drijft.

In onze aanpak staat de beleving daarom altijd centraal. In een passende inspirerende omgeving bieden wij structuur en stellen de juiste vragen om tot de kern te komen. Afhankelijk van de organisatie kan worden gekozen voor een meer top-down of juist bottom-up aanpak.

Onze aanpak

Met de leiderschapsaanpak neemt het leiderschap het voortouw bij het vinden van purpose. Deze aanpak werkt het best voor organisaties waarin het leiderschap een stabiele factor is, zoals bij familiebedrijven óf wanneer het leiderschap een nieuwe koers wil uitzetten. Kern van de leiderschapsaanpak is dat deze sterk naar buiten gericht is met het vizier op de toekomst (prospective benadering).

Aanpak
Met het leiderschap gaan we in een aantal bijeenkomsten op een inspirerende locatie op zoek naar purpose. Persoonlijke visie, drijfveren en ambities spelen hierbij een belangrijke rol. Met creatieve opdrachten en diepgravende gesprekken wordt zo een inspirerend hoger doel verbonden aan de organisatie.

De organisatieaanpak gaat uit van de kern, het DNA van de organisatie (retrospectieve benadering). Deze aanpak past het best bij relatief succesvolle organisaties met een lange geschiedenis die op zoek zijn naar hernieuwde relevantie. Hiebij spelen de historie en de identiteit van de organisatie dan ook een belangrijke rol. De purpose komt voort uit wat er al is en wat de organisatie betekent voor medewerkers, klanten, partners en stakeholders.

Aanpak
De persoonlijke en professionele drijfveren van de medewerkers vormen de springplank voor het vinden van purpose. In een aantal bijeenkomsten in een informele setting gaat een diverse groep van zowel leiders als medewerkers op zoek naar wat hen beweegt en verbindt. De vraag ‘waar doe jij het voor?’ staat tijdens deze bijeenkomsten centraal. Zo komen we tot een purpose waaraan iedereen zich kan verbinden.

De purpose story aanpak is bedoeld voor organisaties waar voor het gevoel er wel al een purpose aanwezig is maar deze nog niet goed is verwoord. Deze aanpak sluit aan bij organisaties die duidelijker willen kunnen overbrengen wat hun bestaansrecht is. De uitkomst van deze aanpak is een kort verhaal waarin de purpose helder wordt omgeschreven (dit kan een tekst, maar bijvoorbeeld ook een video zijn). Door de purpose beter te kunnen duiden kan er gericht strategie op worden gevoerd en kan de purpose zo een meer centrale plek innemen binnen de organisatie.

Aanpak
Het schrijven van een purpose story doen wij in nauwe samenwerking met het leiderschap van de organisatie. Afhankelijk van de situatie organiseren wij één of meerdere bijeenkomsten waarin medewerkers wordt gevraagd hun persoonlijke verhaal over de organisatie te delen. Door deze verhalen met elkaar te bespreken wordt de rode draad van de gedeelde purpose zichtbaar.

Contact

Weten wat purpose voor jouw organisatie kan doen? We vertellen je er graag meer over.

Neem direct contact op