Strategie metpurpose

Leiders anno nu weten dat succes meer is dan het behalen van goede financiële resultaten. De maatschappelijke bijdrage die een organisatie levert wordt steeds belangrijker. Door met de gehele organisatie vanuit een duidelijke purpose te werken maak je samen het verschil.

Wat wij doen

De purpose activeren begint met het afstemmen van de leiderschapsagenda.

Zo wordt het leveren van een maatschappelijke bijdrage concreet gemaakt en krijgt het de prioriteit. Wij ondersteunen het leiderschap hierbij door de purpose een centrale rol te geven in de business strategie. Hierbij is het uitgangspunt om te komen tot een gezonde balans tussen profit en purpose.

Onze aanpak

Focus is het kernwoord voor een succesvolle strategie. Focus begint met een kernachtige beschrijving waar de organisatie in gelooft en zich voor inzet. De visie gaat over de gedroomde rol die de organisatie wil spelen in de toekomst. De missie benoemt het speelveld waarin de organisatie actief is en welke kwaliteiten deze inzet om de visie waar te maken. Een heldere visie en missie laten zo duidelijk zien wat de maatschappelijke impact is die de organisatie wil creëren. Daarbij zorgt het intern voor focus en dient het als een bron van inspiratie voor medewerkers.

Aanpak
In onze visie-missie sessie zetten we de belangrijkste maatschappelijke ontwikkelingen af tegen het speelveld van de organisatie. Zo ontstaat er duidelijkheid waar de kansen liggen voor de organisatie en welke obstakels er verwacht kunnen worden. Aan de hand hiervan stellen we de rol vast die de organisatie wil gaan spelen. De uitkomsten van de sessie werken we gezamenlijk uit naar een inspirerende visie met passende missie.

Maatschappelijke impact begint met het formuleren van concrete organisatiedoelstellingen die aansluiten op de purpose. Centraal staat het vinden van een gezonde balans tussen de beoogde maatschappelijke impact en de bedrijfsresultaten. Met het formuleren van de doelstellingen wordt voor het leiderschap duidelijk wat de prioriteit heeft en waar de grootste obstakels liggen. Hier hoort ook het selecteren en integreren van nieuwe indicatoren (KPI’s) bij om de vaak wat ‘zachtere’ doelstellingen die bij de purpose horen te kunnen meten.

Veel organisaties kiezen er tegenwoordig voor hun maatschappelijke doelstellingen vast te stellen aan de hand van de Sustainable Development Goals (SDG’s). Dit biedt twee voordelen: samen bereik je meer en je kunt van elkaar leren.

Aanpak
Samen met het leiderschap en het management organiseren wij één of meerdere sessies waarin de strategische doelen worden vastgesteld. Hierin vertalen we de beoogde maatschappelijke impact naar concrete resultaten. Aan de hand van de gestelde doelen doen wij vervolgens een inventarisatie in de organisatie hoe deze doelen het beste vertaald kunnen worden naar KPI’s. Uitgangspunt zijn KPI’s die de bijdrage van medewerkers aan het creëren van maatschappelijke impact tastbaar maken. Resultaat: Heldere doelstellingen en KPI’s waarmee de organisatie grip krijgt op het creëren van de beoogde maatschappelijke impact.

Geen woorden maar daden. Maatschappelijke impact creëren gaat over doen. Door de waardeketen (value chain) onder de loep te nemen ontstaat er zicht op de maatschappelijke waarde die een organisatie kan creëren. Vaak wordt er al meer maatschappelijke waarde gecreëerd dan gedacht. Wanneer duidelijk is welke producten en diensten bijdragen aan het vervullen van de purpose en welke juist niet, dan kan er bewuster worden gestuurd op het creëren van maatschappelijke of ecologische waarde. Het doel: een gezonde balans tussen profit en purpose.

Aanpak
Door gezamenlijk stap-voor-stap de waardeketen onder de loep te nemen, gaan we op zoek naar nieuwe mogelijkheden om waarde te creëren. Daarnaast kijken we kritisch naar het bestaande aanbod van producten en diensten en in hoeverre ze (wel of niet) aansluiten op de purpose. De uitkomsten van deze sessie(s) vormen de springplank voor het integreren van de purpose in de activiteiten van de organisatie.

Contact

Meer weten over hoe een purposegedreven strategie het verschil maakt? Wij helpen je graag verder.

Neem direct contact op