Menu Close

DEFENSIE

Hoe begin je met het maatschappelijk herpositioneren van één van de oudste organisaties in Nederland? In samenwerking met TNO hebben wij de Defensietop ondersteund bij het vinden van hernieuwde betekenis. 
Uitdaging

De organisatie innovatie van Defensie naar een adaptieve krijgsmacht stond begin 2018 nog in de kinderschoenen. Het was wel al duidelijk dat de vooropgestelde plannen voor de adaptieve krijgsmacht een in de organisatie brede impact zouden hebben. Om de volgende stap te kunnen zetten was er een grotere betrokkenheid nodig van de toplaag van Defensie. Na decennialange gekort te zijn door de regering was innovatie een eufemisme geworden voor bezuinigen. Hierdoor was de weerstand om met ‘weer’ een organisatieverandering aan de slag te gaan groot.

Inzichten
  • Eenduidigheid over de identiteit en rol van de organisatie in de toekomst is cruciaal om Defensiemedewerkers mee te krijgen oftewel er was een duidelijk stip aan de horizon nodig.
  • Een succesvolle herpositionering valt of staat bij de betrokkenheid van leidinggevenden.
Aanpak

Met een groep van ruim vijftig ambassadeurs van de Adaptieve Krijgsmacht, afkomstig uit de toplaag van Defensie, en met een aantal externe stakeholders is er in drie dagdelen een start gemaakt met het kaderen van de adaptieve krijgsmacht. De bestaande kracht van de organisatie vormde hierbij het vertrekpunt.

Resultaat

Tijdens en na de bijeenkomsten zijn de ambassadeurs aan de slag gegaan met het vertellen van hun eigen verhaal over de adaptieve krijgsmacht (corporate storytelling) om zo de omgeving bewust te maken en het draagvlak te versterken. Daarnaast zijn de voor hun belangrijke voorwaarden voor de adaptieve krijgsmacht opgehaald en opgetekend in een narratief. Een van eerste stappen in de herpositionering van de krijgsmacht.

Wat anderen zeggen

“Ik heb op een prettige wijze samengewerkt met Waai. Ze zijn professioneel en op een fijne manier kritisch. Hierdoor brachten ze een proces van bewustwording op gang naar het product wat ze leverden, een narratief voor de Adaptieve Krijgsmacht.”

Ankje Hovinga
Innovatiemanager Defensie

In het kort
  • Aanjagen van organisatieverandering
  • Corporate storytelling als verandertool
  • Draagvlak creëren onder leidinggevenden
Wie, wat, waar

Opdrachtgever: FRONT
Organisatie: Defensie
Partners: TNO
Stakeholders: Krijgsmacht, militairen, burgerpersoneel, reservisten, publieke en private partners
Product: Corporate storytelling en een narratief voor de adaptieve krijgsmacht