Positioneren

Positioneren gaat over welke plek een organisatie, merk, product of dienst inneemt in de hoofden en harten van de doelgroep. Voor purposegedreven bedrijven en organisaties betekent dit dat je op authentieke wijze leiderschap toont met je missie. Hierbij staat verbinding zoeken op gedeelde waarden met klanten en stakeholders centraal. Dit begint met het begrijpen van de beleving van de doelgroep. Wat is voor hen écht belangrijk en hoe sluit dit aan bij de missie van je organisatie?

In de praktijk gaat positioneren vooral over keuzes maken. Wat ben je wel, wat ben je niet? Wat zeg je wel, wat zeg je niet? Wie een geloofwaardige positionering wil, zal zowel naar buiten als naar binnen moeten kijken. Een goede positionering zorgt voor focus en biedt een duidelijk kader om interne en externe activiteiten vorm te geven.

Bij het positioneren van purposegedreven bedrijven en organisaties staat verbinding zoeken met klanten en stakeholders op gedeelde waarden centraal.

Aanpak

De basis van onze aanpak zijn een aantal co-creatiesessies. Wij bieden hierbij de kennis en structuur om de complexiteit van positioneren begrijpelijk en behapbaar te maken. Om te zorgen dat de positionering een echte match is met de doelgroep betrekken wij klanten en stakeholders het liefst rechtstreeks. Zo werken wij samen toe naar een authentieke en geloofwaardige positionering. Onze bijdrage aan de positioneringsvraagstukken van onze klanten loopt uiteen. Van een geheel nieuwe positionering met naamgeving en visuele merkidentiteit tot het herpositioneren en profileren van bestaande maatschappelijke vraagstukken en het meedenken over identiteit.

Positioneren voor

Een goede positionering zorgt voor een match tussen de missie en de doelgroep. Het maakt het daarnaast stukken makkelijker om het onderscheidend vermogen helder te benoemen. Dit maakt een merk of organisatie aantrekkelijker en herkenbaarder voor klanten en stakeholders.

Voor projecten en afdelingen is het belangrijk dat hun toegevoegde waarde duidelijk is bij de rest van de organisatie. Een positionering waarin de organisatie missie centraal staat kan hierbij helpen. Met een goed oog voor interne politieke verhoudingen helpen wij projecten en afdelingen met het grip krijgen op het imago binnen de organisatie.

Producten en diensten vormen meestal de speerpunt van de missie. Ze zijn het meest tastbare bewijs van de missie en daarmee een uithangbord van de organisatie. Bij het positioneren van producten en diensten ligt de klemtoon dan ook op de externe beeldvorming. Hierbij spelen niet alleen de merkidentiteit en het imago een belangrijke rol, maar ook het waarmaken van de positionering in de rest van de keten.

De positionering van een maatschappelijk vraagstuk bepaalt de relevantie. Een te enge positionering en je krijgt niemand mee, een te brede positionering en je verliest alle relevantie. Wij helpen onze klanten met het vinden van de juiste positionering en het navigeren van het complexe speelveld van belangen.

Meer weten?

Meet weten over positioneren?
Yme Gorter vertelt er graag meer over.

Contact