Profileren

Profileren is het strategisch inzetten van communicatie en (marketing)activiteiten om grip te krijgen op de beeldvorming en het imago. Voor missiegedreven bedrijven en organisaties gaat profileren in de praktijk vooral over het op de kaart zetten en het uitdragen van hun missie. Bijvoorbeeld met verhalen, campagnes, branding en activaties. Hoe duidelijker de missie (en visie en purpose) tot uiting komt hoe sterker het profiel.

Voor missiegedreven bedrijven en organisaties gaat profileren in de praktijk vooral over het op de kaart zetten en het uitdragen van hun missie.

Aanpak

In een werksessie stellen wij samen met de klant de opgave vast en wordt er aan de hand van de missie en positionering en aantal merkbeloften geformuleerd. Deze merkbeloften vormen het vertrekpunt voor het profileren van de organisatie. Na de werksessie stellen wij een concreet profileringsplan op met een duidelijke doelstelling en milestones. Hierin nemen wij bestaande (communicatie)partners mee.

Profileren met

Een merkverhaal is een korte strategische tekst vooral bedoeld voor intern gebruik. Hierin wordt de missie helder verwoord en omlijst in de geschiedenis, positionering en activiteiten van de organisatie. Het geeft medewerkers houvast om consistent te communiceren en activiteiten te kaderen. Een vertaling van het merkverhaal bedoelt om stakeholders en klanten te inspireren wordt doorgaans een corporate story genoemd. Een corporate story heeft een iets andere toon en de nadruk ligt op het geloofwaardig benoemen van het onderscheidend vermogen en de relatie tot de omgeving.

In een waarmaak- en merkboek staan concrete handvaten om de merkbeloften waar te maken. Daarnaast kan het dienen als een kader voor medewerkers om het merk consistent uit te dragen. Hoe specifiek een waarmaak- en merkboek in detail treedt hangt af van de organisatie. In de meeste gevallen gaat het in ieder geval in op gedrag van medewerkers, taalgebruik (tone of voice) en de visuele presentatie. De beleving van het merk door klanten en stakeholders vormt hierbij altijd het uitgangspunt.

Een belangrijk onderdeel van de merkbeleving is de visuele presentatie. Samen met Lot van Beek verzorgen wij een traject om de visuele presentatie aan te laten sluiten bij de (her)positionering (van huisstijl tot productverpakking). Sterke merken zijn consistent in vorm, kleurgebruik en typografie. Een visuele presentatie die aansluit bij de positionering zorgt ervoor dat het merk het juiste gevoel en associaties oproept bij de doelgroep.

Wij geloven dat een goede campagne anno nu meer is dan het vertellen van een goed verhaal. Het gaat namelijk steeds vaker over het voeren van een dialoog. Hiervoor zal je moeten verleiden en prikkelen over meerdere kanalen en actief het gesprek aangaan. Waar je doelgroep ook zit. Want alleen zo kun je ze echt bewust maken, enthousiasmeren en in beweging krijgen voor je missie.

Meer weten?

Meet weten over positioneren?
Yme Gorter vertelt er graag meer over.

Contact