Purpose Finding

De purpose verwijst naar de intrinsieke motivatie van een bedrijf of organisatie om te bestaan naast het economische motief. Het is een inspirerend hoger doel dat klanten bindt, stakeholders inspireert en medewerkers gelukkiger maakt. Een purpose vandaag de dag wordt vaak gekenmerkt door een sociaal maatschappelijke of ecologische ambitie.

Purpose finding gaat dan ook over het ontdekken wat je als bedrijf of organisatie wilt veranderen in de wereld en hoe je hieraan bij kan dragen. Ofwel, het verschil dat je maakt met de producten of diensten die je levert. Een goed verwoorde purpose met een duidelijke ambitie vormt de kern van iedere purposegedreven organisatie.

De purpose is een inspirerend hoger doel dat klanten bindt, stakeholders inspireert en medewerkers gelukkiger maakt.

Wij maken bij purpose finding een onderscheid tussen een retrospective en prospective benadering. In de praktijk vullen deze benaderingen elkaar aan.

Een retrospective benadering gaat uit van de kern, het DNA van een organisatie. Hierbij spelen de historie en de identiteit van de organisatie een belangrijke rol. De purpose komt dan voort uit wat er al is en wat de organisatie betekent voor medewerkers, klanten, partners en stakeholders. De retrospective benadering past het best bij relatief succesvolle organisaties met een lange geschiedenis die opzoek zijn naar hernieuwde relevantie.

De prospective benadering is veel meer naar buiten gericht. Met het vizier op de toekomst wordt er gezocht naar nieuwe kansen voor de organisatie. Het gaat over het opnieuw uitvinden van het bestaansrecht. De prospective benadering geeft de organisatie nieuwe energie en is de eerste stap die gezet kan worden naar een nieuwe koers.

In beide benaderingen geldt dat het ontwikkelen van een duidelijke purpose gaat over persoonlijke overtuigingen en ambities. Dit vraag dan ook om een reis naar binnen van de deelnemers. Blijf je enkel aan de oppervlakte dan zal een purpose niets meer zijn dan een lege corporate huls.

Aanpak

Bij purpose finding is de zoektocht zelf misschien nog wel belangrijker dan de uitkomst. Het is de eerste stap naar een nieuwe mindset en het omarmen van een ander wereldbeeld. De dromen en overtuigingen van de deelnemers staan daarom tijdens de purpose finding centraal. Wat vinden zijn écht belangrijk? Waar doen zij het voor?

Met wie je deze zoektocht aflegt en hoe en waar je dit doet kan een enorm verschil maken. Het is onze ervaring dat het betrekken van medewerkers, stakeholders en zelfs klanten heel waardevol is. En dat een inspirerende locatie, ver weg of juist heel dichtbij, wonderen doet voor het perspectief. Daarom geen typische 9 tot 5 werksessie maar een opmaat gemaakt plan om een wezenlijk verschil te maken. Tijdens de purpose finding ondersteunen wij de deelnemers vanuit een coachende rol.

Purpose Finding voor

Bedrijven met een duidelijke purpose presteren beter. Ze zijn winstgevender,  beter instaat om talent te werven én te behouden, partners aan zich te binden en ze zijn minder gevoelig voor een economische crisis. Wij ondersteunen bedrijven bij het vinden van hun purpose.

Voor overheidsorganisaties is het steeds lastiger om de rol die ze van oudsher hebben aan te laten sluiten bij onze snel veranderde samenleving. Door op zoek te gaan naar de intrinsieke motivatie van medewerkers om zich te verbinden met de publieke taak ontstaat er nieuwe betekenis. Zo ondersteunen wij overheidsorganisaties bij het herijken van hun kerntaken.

In grote organisaties kan de identiteit per afdeling best wel verschillen. Het is daarom waardevol om als afdeling de eigen purpose te bepalen; ‘waar door jij het voor?’. Wij helpen teams en afdelingen vanuit hun eigen beleving en purpose zich te verbinden met de missie van de organisatie.

In de voorbij jaren hebben wij gezien dat het voor organisaties zonder winstoogmerk steeds lastiger is om te benoemen wat precies hun bestaansrecht is. Dit komt zowel door een snel veranderde omgeving als een toegenomen complexiteit van het werkveld. Wij helpen NGO’s bij het vinden van nieuwe betekenis.

Meer weten?

Meer weten over onze purpose finding aanpak?
Yme Gorter vertelt er graag meer over.

Contact